Årsmøte i Stokkan Alpinklubb

Til medlemmene i Stokkan Alpinklubb

Trondheim, 10. mai 2022

Innkalling til årsmøte i Stokkan Alpinklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stokkan Alpinklubb.

Årsmøtet avholdes 1. juni kl 19:30 i varmestua / kiosken i Stokkanbakken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 23. mai til post@stokkanbakken.no.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.stokkanbakken.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret