Hjelp oss med smittesporing

Hjelp oss med smittesporing

Vi benytter en løsning fra Norges Idrettsforbund for registrering av besøkende. Vi ber om at du benytter denne, og du finner QR-kode omkring i anlegget, samt rett nedenfor her.

Smittesporing